Geschreven door Dirk Vanseggelen

Wij ontvingen vanuit het gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging voor bovenvermelde datum. Wij deden hieromtrent ondertussen navraag bij ons personeel en kwamen tot de vaststelling dat er niet gestaakt zal worden bij onze personeelsleden. De schooldag van dinsdag 31 mei zal dus gewoon kunnen doorgaan zoals oorspronkelijk voorzien.

Geschreven door Dirk Vanseggelen

Vanavond werd door onze pedagogische directeur Marina Vanhout aan de leden van de ouderraden van onze lagere school een uiteenzetting gedaan over KiVa.

Wat is KiVa?

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. 

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.

In het volgende Lindeblaadje zal een uitnodiging te vinden zijn voor een algemene ouderavond voor alle ouders.

Méér info over KiVa vind je alvast hier.