Mededeling

 

 

Het aangepast schoolreglement is te raadplegen op de website via volgende link: Schoolreglement 2019-2020 

Schoolvrije dagen schooljaar 2019 - 2020 

kindje met verf aan handjes1

kronkeldidoe: sportaanbod voor alle klassen 1ste+2de leerjaar

Geschreven door Dirk Vanseggelen

Vandaag vond KRONKELDIDOE plaats in sporhal Dommelhof te Neerpelt. Leuke en creatieve "sportprikkels" voor onze leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar (Centrum+Haspershoven)