Mededeling

Er is begonnen met de afbraak van de dubbele woning (vroegere kapelanij) op de hoek van de Kerkdijk en de Vloeterstraat. Hierdoor zal er een twee-tal weken enige hinder zijn in de omgeving van onze vestigingsplaats Vloeterstraat (kleuters/eerste leerjaar). De vrijgekomen plaats zal achteraf bij het domein van de pastorijtuin gevoegd worden.

 

HELM OP, FLUO TOP!

Vanaf maandag 5 november start onze actie om goed zichtbaar naar school te komen. Wie 's morgens bij het naar school komen een fluo-vestje draagt, verdient een stickertje. Wie bijkomend een fietshelm draagt verdient extra stickertjes. De actie loopt tot vrijdag 1 maart 2019 (begin krokusvakantie). Met de verdiende stickers kan per klas een leuke activiteit gewonnen worden. LAAT JE DUS GOED ZIEN IN HET VERKEER! 

Met dank aan de werkgroep verkeer

kindje met verf aan handjes1

Dankjewel eetjuf Marleen

Geschreven door Dirk Vanseggelen

 

Marleen Vanhove was gedurende 19 jaar eetjuf bij onze school. Als vrijwilligster was ze al die tijd 's middags in de school aanwezig om de kinderen te begeleiden in de eetzaal en op de speelplaats. Onlangs gaf ze te kennen om er na al die jaren mee te stoppen. Vrijdag werd ze in de bloemetjes gezet en kreeg ze een groot applaus van de kinderen en de leerkrachten.