Dankjewel eetjuf Marleen

Geschreven door Dirk Vanseggelen

 

Marleen Vanhove was gedurende 19 jaar eetjuf bij onze school. Als vrijwilligster was ze al die tijd 's middags in de school aanwezig om de kinderen te begeleiden in de eetzaal en op de speelplaats. Onlangs gaf ze te kennen om er na al die jaren mee te stoppen. Vrijdag werd ze in de bloemetjes gezet en kreeg ze een groot applaus van de kinderen en de leerkrachten.