Mededeling

 

 

Het aangepast schoolreglement is te raadplegen op de website via volgende link: Schoolreglement 2019-2020 

Schoolvrije dagen schooljaar 2019 - 2020 

kindje met verf aan handjes1

Ook volgend schooljaar eerste en tweede leerjaar in 't Haspershoven

Geschreven door Dirk Vanseggelen

Zoals u zelf misschien al vernomen heeft, heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 1 februari 2019 beslist om een extra genadejaar in te voeren voor schooltjes die normaal gezien op 30 juni 2019 moesten sluiten omwille van een tekort aan leerlingen.

Door deze beslissing kan de lagere school van ’t Haspershoven ook volgend schooljaar blijven bestaan.

Het is dan ook de intentie van het schoolbestuur om volgend schooljaar (2019-2020) onderwijs in ‘t Haspershoven aan te bieden voor leerlingen van het eerste  en tweede leerjaar.