Mededeling

- De inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn momenteel stopgezet tot aan de paasvakantie. De inschrijvingen vanaf 23 maart gaan niet door. We voorzien een nieuwe start van de inschrijvingen op maandag 27 april vanaf 8.00 uur.

- Leerlingen van het 1ste leerjaar worden samen met de leerlingen van het 2de leerjaar opgevangen in de school van 't Lindepaadje. Jullie mogen de volgende weken jullie kind afzetten en komen ophalen aan de poort van 't Lindepaadje. 

    

kindje met verf aan handjes1

Mogelijke alternatieven voor de lessen

Geschreven door Joris Evens

Tot aan de paasvakantie zal er geen les gegeven worden. Er wordt ons gevraagd om alternatieve leermethodes aan te bieden en dit in eerste instantie via de elektronische weg. 

Wij hebben voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs een verzameling gemaakt met links naar educatieve websites, interessante apps,.... Deze twee documenten kan je in bijlage vinden en zullen ook via de website worden aangeboden.
 
Voor het lager onderwijs zullen we de volgende dagen ook extra taken proberen te voorzien op bingel. De kinderen kunnen nu al vrij oefenen. In bijlage ook een document met kort wat uitleg over bingel en een link naar instructiefilmpjes.  We bekijken ook op welke manier we google classroom voor onze leerlingen 3de tem 6de leerjaar verder kunnen inzetten. 
 
Zet kinderen niet gedurende lange tijd achter de computer of tablet. Samen spelen buiten en als binnen (met speelgoed, gezelschapsspelen,...) is ook leerrijk. Zo ook het lezen van een boek of voorlezen aan je kind. 
 
In de loop van de volgende dagen proberen we waar mogelijk ons aanbod te verruimen.