Mededeling

 

Informatie inschrijvingen "schooljaar 2021-2022 (geboortejaar 2019 of vroeger)" is te lezen op onze website.

 

 

 

Afspraken start schooljaar op dinsdag 1 september

Geschreven door Joris Evens
De start op dinsdag 1 september 2020 zal omwille van de gekende omstandigheden ook anders moeten verlopen:
Lindepaadje (2de-6de leerjaar): De kinderen komen tussen 8u30 en 8u45 naar school. Ze worden door ons op een creatieve manier onthaald. Jammer genoeg zijn ouders niet toegelaten op de speelplaats. Er zal ook geen "jaarlijkse koffie" zijn die wordt aangeboden door de ouderraad.
*Vloeterstraat (kleuters+ 1ste leerjaar): We verwachten iedereen tussen 8u30 en 8u45.
Ook hier zijn de ouders niet toegelaten op de speelplaats. We maken een uitzondering voor de ouders van de kleuters die de eerste dag naar school komen. Deze ouders mogen zich samen met hun kleuter melden aan de voordeur van de Vloeterstraat.
 - De oudste kleuters (°2015) en leerlingen eerste leerjaar:  Zij komen de school binnen via de poort aan de Ursulinenstraat (via de fietsenstalling) en gaan vervolgens via de schuifdeur naar de speelplaats langs de Ursulinenstraat.
De andere kleuters (behalve de nieuwe kleuters) komen binnen via de ingang langs de pastorijtuin.