Muzische Ontwikkeling "Jeruzalema"

In het derde leerjaar kregen de kinderen dansles. Het dansje bij het liedje "Jeruzalema" werd aangeleerd. Hier werden heel wat doelen Muzishe Ontwikkeling bereikt.