Mededeling

Woensdag 5 oktober start de fruitactie voor onze leerlingen van de Vloeterstraat 

  

  ZORG

't Lindeblaadje van september 2020

                                                                                                                                            

KiVa kick-off

Op vrijdag 11 september zullen we met onze leerlingen van de lagere school en onze oudste kleuters de KiVa kick-off organiseren. Het is een preventief en schoolbreed beleid voor basisscholen, dat het welbevinden op school versterkt en (cyber)pestproblemen voorkomt en oplost. Hieronder kan u alvast het dansje met liedje bekijken.