Pico op bezoek: Helm op fluo top

Zichtbaarheid en veligheid in het verkeer is belangrijk. Eén van de verkeersacties waar wij als school aan deelnemen is "Helm op fluo top". De mascotte Pico was op school om de leerlingen aan te moedigen om zich zichtbaar in het verkeer op te stellen. 

 

Meer foto's

Start actie "helm op fluo top" en gouden medaille voor onze school

We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd naar school gaan. Daarom nemen wij deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’ van de VSV. Door veilig (met een fietshelm) en zichtbaar (met reflecterendeen fluorescerende kledij) naar school te komen, kunnen kinderen stickertjes sparen en prijzen winnen. De leerlingen dansten het themalied.

Ook behaalden we een "gouden medaille" omdat we vorig schooljaar verschillende intitiatieven hebben genomen in het kader van verkeersveiligheid. Ook hebben de leerlingen verkeerslessen gevolgd als voetgangers- en fietsvaardigheden aangeleerd gekregen.