Typ 10 in het vierde leerjaarDit schooljaar starten we in het vierde leerjaar met de Typ10 methode om je kind blind te leren typen.

Waarom blind leren typen?

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Ook op school is het digitale meer en meer verweven met het leren. We gebruiken chromebooks, online leermiddelen, een online leerplatform... Leren typen is een onderdeel van digitale geletterdheid en een belangrijke basisvaardigheid met het oog op de toekomst. 

Wat is Typ10?

Typ10 is een leuke en speelse methode om kinderen blind te leren typen. De lessenreeks is zo opgebouwd dat er iedere les een andere vinger aan bod komt. Zo ontstaan minder snel

coördinatieproblemen en kunnen kinderen zich optimaal focussen op de verschillende leerkanalen. We verkennen het toetsenbord met spelletjes, versjes, prenten en kleuren. Anders dan in heel wat andere methodes ligt de nadruk op vlot en correct typen zonder tijdsdruk.
Wanneer de positie van alle letters gekend is, wordt er geoefend op Typ10 Online.

Een online systeem met heel wat spelletjes, verhaaltjes, oefeningen op muziek… en een ingebouwd opvolgsysteem gekoppeld aan de account van de leerkracht.

Meer info op: https://typ10.com/nl-BE

Klasfoto's van de kleuterschool

De start van het schooljaar ging ook in de kleuterschool niet onopgemerkt voorbij. De kleuters zijn volop aan het wennen aan de nieuwe juf, maar toch hebben we alvast even onze camera boven gehaald om snel een klasfoto te kunnen maken van de kleuterjuffen met hun (b)engeltjes.  

Hier  kunnen jullie de foto's terugvinden. 

Wij zijn op zoek naar jou!

In het kader van de verkeersveiligheid hebben we sinds twee jaar een aanbod uitgewerkt voor onze leerlingen van zowel kleuter- als lagere school. Kinderen krijgen de kans om vaardigheden van een goede voetganger en fietser te oefenen in de beschermde omgeving van de school, maar ook daarbuiten. 

Omdat we jullie als ouders hier graag bij willen betrekken zijn we op zoek naar verkeersouders of grootouders die hierbij graag een handje willen toesteken. 

Via deze link vinden jullie alvast meer informatie terug om je te registreren als verkeersouder.  

Wie zich heeft geregistreerd via de website, willen we vragen om onderstaand formulier kort in te vullen zodat we jullie kunnen contacteren indien nodig. 

Ik heb me ingeschreven als verkeersouder!

Beestige klasfoto's in de lagere school

WhatsApp Image 2022 09 06 at 2.57.08 PM

Aan het einde van de eerste schooldag werd naar goede gewoonte alvast een leuke foto gemaakt van de klassen met de nieuwe juf of meester. De dieren kregen natuurlijk ook een plekje op de foto bij de start van dit beestige schooljaar! 

Hier kan je de klasfoto's van de lagere school bekijken. 

Een nieuw gezicht in onze school

Dag iedereen! Graag wil ik mij even voorstellen: Mijn naam is Julie Nuyttens en mijn passie ligt in het onderwijs.
Reeds 25 jaar werk ik in het lager onderwijs waarvan de laatste 13 jaar als zorgjuf en zorgcoördinator.
Dat deed ik in een basisschool in Kinrooi waarbij ik zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school heb mogen begeleiden, ondersteunen. Hierbij heb ik nauw samen gewerkt met de leerkrachten maar ook met de ouders, het CLB en andere externe partners om elk kind de nodige zorg te kunnen bieden. Ik ga nu een nieuwe uitdaging aan in deze school om de zorg voor elke leerling mee te coördineren en op te volgen als deeltijds pedagogisch directeur en deeltijds zorgcoördinator bij de kleuters. Ik kijk ernaar uit om met dit gemotiveerd leerkrachtenteam en geweldige kinderen te mogen samenwerken!