Mededeling

- De inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn momenteel stopgezet tot aan de paasvakantie. De inschrijvingen vanaf 23 maart gaan niet door. We voorzien een nieuwe start van de inschrijvingen op maandag 27 april vanaf 8.00 uur.

- Leerlingen van het 1ste leerjaar worden samen met de leerlingen van het 2de leerjaar opgevangen in de school van 't Lindepaadje. Jullie mogen de volgende weken jullie kind afzetten en komen ophalen aan de poort van 't Lindepaadje. 

    

kindje met verf aan handjes1

zorg

  

  ZORG

Update coronavirus

Geschreven door Joris Evens

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen. Er werd o.a. beslist dat de lessen in alle basis- en secundaire scholen worden geschorst vanaf aanstaande maandag.Scholen moeten wel opvang voorzien.
In bijlage vindt u een brief die wij zojuist ontvingen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.
 
Wij wachten nu als school verdere richtlijnen af ivm de concrete organisatie vanaf maandag. Zodra wij hier een duidelijk zicht op hebben, zullen wij u terug informeren.
 

Update coronavirus

Geschreven door Joris Evens

Beste ouders,

 
Door de verdere ontwikkeling/dreiging van het coronavirus willen wij als school verdere maatregelen treffen. Deze maatregelen gaan momenteel verder dan hetgeen wettelijk wordt opgelegd, maar we willen vooral duidelijkheid scheppen.
 
  - Vanaf morgen (vrijdag) beperken wij ons tijdens de schooluren tot klas- en schoolactiviteiten waarbij geen buitenstaanders worden betrokken.
 
Dit betekent voor de volgende dagen o.a.:
- Geen voorstellingen in Palethe.
- Geen introductiebezoeken bibliotheek
- Geen SVS -activiteiten
- Geen schoolfotograaf (wordt uitgesteld naar latere datum)
- Geen lessen techniek met externe begeleiders
- Geen sponsorloop (wordt uitgesteld naar latere datum)
- Geen leeruitstappen waarbij leerlingen in contact komen met derden.
 
De verschillende organisaties zijn door ons gecontacteerd en toonden begrip voor onze beslissing.
Deze maatregelen blijven voorlopig gelden tot aan de paasvakantie.
 
Voor verdere vragen, mag je steeds een seintje geven.
 
*Deze avond vinden de laatste oudercontacten plaats voor de rapportbesprekingen van het lager onderwijs. Wij hebben hiervoor de bevoegde instantie gecontacteerd met de vraag of deze nog mogen plaatsvinden. Aangezien deze gesprekken beperkt zijn in het aantal personen, is hier mits het respecteren van de gekende hygiënische maatregelen (o.a.geen handen schudden en voldoende afstand) geen verbod op.
 
*Voor oudercontacten die de volgende weken plaatsvinden, wachten wij nog even de evolutie van de problematiek af.
 
We hopen hiermee enige duidelijkheid verschaft te hebben en rekenen op ieders begrip en medewerking,
 
Met vriendelijke groeten
De directie

Update coronavirus

Geschreven door Joris Evens
Er gelden vanaf gisteren nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. De maatregelen gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De overheid wil op die manier de kwetsbare groepen beschermen. De maatregelen gelden minstens 1 maand met herziening op 31 maart 2020.
Wat dit betekent voor het onderwijs en onze school kan je lezen de brief hieronder.