Mededeling

Vanaf dinsdag 2 juni zal onze kleuterschool volledig terug open gaan en de lagere school op 8 juni.  Het einde van de schooltijd verschuift van 15.35 uur naar 14.30 uur. De kleuters blijven op school (en dit in de klas) eten. Onze instappers (1KD, 1KE en 1KF) kunnen met de klasjuf afspraken maken om een halve dag naar school te komen. Voor de lagere school zal het aankomende week (week van 2 juni) nog opvang zijn en les voor 1ste, 2de en 6de leerjaar.  

Vanaf vandaag kan je u digitaal aanmelden voor de inschrijving van uw kind schooljaar 2020 - 2021. Meer info hierover kan je vinden op de pagina Inschrijven en maximumcapaciteit of via onderstaand artikel  Aanmelding schooljaar 2020-2021  

 

 

 

kindje met verf aan handjes1

zorg

  

  ZORG

Update coronavirus

Geschreven door Joris Evens

Beste ouders,

 
Wij ontvingen nog een aantal vragen van ouders betreffende de opvang door de school vanaf aanstaande maandag.
Wij herhalen grotendeels hetgeen we gisteren reeds gemeld hebben:
 
Kinderen dienen in eerste instantie best thuis opgevangen te worden. Indien ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien, kunnen zij een beroep doen op de opvang van de school. Het is niet aangewezen om de opvang te laten gebeuren door mensen uit risicogroepen. 
Uw keuze om wel of niet gebruik te maken van de opvang van de school MAG NIET afhangen van de mogelijke invulling die door de opvang gegeven wordt! Het gaat hier in eerste instantie om de gezondheid van iedereen zoveel als mogelijk te waarborgen. Hoe meer contacten er zijn tussen mensen (en kinderen) hoe groter de kans dat het virus zich kan verspreiden. Kinderen worden gelukkig minder vaak ziek door het virus,maar zij kunnen het wel overdragen. We moeten proberen onze opvang zo lang als mogelijk open te houden en VOORAL te laten dienen voor ouders te helpen die er echt nood aan hebben.
 
* Er mag door de school geen nieuwe leerstof worden aangeboden. De school zal maandag verder bekijken op welke wijze er extra taken kunnen bezorgd worden.  
 
* Ouders moeten 's morgens niet meer melden dat hun kind afwezig zal zijn. Gebruik maken van de opvang is telkens voor een volledig dagdeel. Voormiddag en/of namiddag. De opvanguren zijn dezelfde als de schooluren. De kosten voor de middagopvang worden voor deze periode niet aangerekend. Eventuele drankjes die via de school genomen worden, komen wel op de schoolrekening.   Wie opvang nodig heeft buiten de schooluren contacteert best de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang.
 
* Indien u verdere vragen heeft, kan u deze best richten aan de leden van de directie.
    -vragen over het pedagogisch aanbod tijdens de opvang: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
    -vragen/meldingen specifiek over uw kind: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    -vragen over de organisatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Tot zover deze update. 
Wij blijven rekenen op ieders begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
 

Update coronavirus

Geschreven door Joris Evens
Zoals in onze vorige communicatie aangegeven, bezorgen wij u nog wat verdere info.
 
* Er zal vanaf aanstaande maandag tot aan de paasvakantie geen les gegeven worden. 
* Kinderen dienen in eerste instantie thuis opgevangen te worden. Indien ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien, kunnen zij een beroep doen op de opvang van de school. Het is niet aangewezen om de opvang te laten gebeuren door mensen uit risicogroepen (o.a. grootouders)
* Zieke kinderen mogen niet naar de opvang op school komen. Als een kind ziek wordt, worden de ouders gecontacteerd om het te komen ophalen.
* Er worden geen aanwezigheden opgenomen, maar wie naar de opvang komt, doet dit telkens voor minstens een dagdeel. Voormiddag en/of namiddag.
* De opvang door de school gebeurt enkel tijdens de schooluren. Indien buiten de schooluren ook opvang nodig is, dient men zich te wenden tot de buitenschoolse kinderopvang.
* Alle geplande oudercontacten worden voorlopig afgelast.
* Veilige opvang organiseren op school kan op een bepaald moment te moeilijk worden. In dat geval kan het schoolbestuur beslissen om tijdelijk te sluiten.

Leerlingen die volgende weken thuis blijven kunnen hun leerstof onderhouden via de online oefenplatformen.

- Bingel (https://www.bingel.be/bingel/)

- De webportfolio van de school. (https://sites.google.com/bs-delinde.be/home/homepage)

- Classroom (3de tot en met 6de leerjaar): https://classroom.google.com/ (inloggen: voornaam.familienaam@bs-delinde.be, wachtwoord= wachtwoord van bingel)  

Maandag wordt er bekeken op welke manier er extra taken en oefenmogelijkheden aangeboden kunnen worden.  Wanneer er technische vragen zijn ivm de toegang tot bingel of classroom kan je een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij hopen samen met u dat deze maatregelen en afspraken  bijdragen tot een oplossing van dit grote probleem.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan mag u steeds een seintje geven.

Van zodra wij verdere richtlijnen ontvangen, berichten wij u opnieuw.

Update coronavirus

Geschreven door Joris Evens

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen. Er werd o.a. beslist dat de lessen in alle basis- en secundaire scholen worden geschorst vanaf aanstaande maandag.Scholen moeten wel opvang voorzien.
In bijlage vindt u een brief die wij zojuist ontvingen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.
 
Wij wachten nu als school verdere richtlijnen af ivm de concrete organisatie vanaf maandag. Zodra wij hier een duidelijk zicht op hebben, zullen wij u terug informeren.
 

Update coronavirus

Geschreven door Joris Evens

Beste ouders,

 
Door de verdere ontwikkeling/dreiging van het coronavirus willen wij als school verdere maatregelen treffen. Deze maatregelen gaan momenteel verder dan hetgeen wettelijk wordt opgelegd, maar we willen vooral duidelijkheid scheppen.
 
  - Vanaf morgen (vrijdag) beperken wij ons tijdens de schooluren tot klas- en schoolactiviteiten waarbij geen buitenstaanders worden betrokken.
 
Dit betekent voor de volgende dagen o.a.:
- Geen voorstellingen in Palethe.
- Geen introductiebezoeken bibliotheek
- Geen SVS -activiteiten
- Geen schoolfotograaf (wordt uitgesteld naar latere datum)
- Geen lessen techniek met externe begeleiders
- Geen sponsorloop (wordt uitgesteld naar latere datum)
- Geen leeruitstappen waarbij leerlingen in contact komen met derden.
 
De verschillende organisaties zijn door ons gecontacteerd en toonden begrip voor onze beslissing.
Deze maatregelen blijven voorlopig gelden tot aan de paasvakantie.
 
Voor verdere vragen, mag je steeds een seintje geven.
 
*Deze avond vinden de laatste oudercontacten plaats voor de rapportbesprekingen van het lager onderwijs. Wij hebben hiervoor de bevoegde instantie gecontacteerd met de vraag of deze nog mogen plaatsvinden. Aangezien deze gesprekken beperkt zijn in het aantal personen, is hier mits het respecteren van de gekende hygiënische maatregelen (o.a.geen handen schudden en voldoende afstand) geen verbod op.
 
*Voor oudercontacten die de volgende weken plaatsvinden, wachten wij nog even de evolutie van de problematiek af.
 
We hopen hiermee enige duidelijkheid verschaft te hebben en rekenen op ieders begrip en medewerking,
 
Met vriendelijke groeten
De directie