Mededeling

- De inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn momenteel stopgezet tot aan de paasvakantie. De inschrijvingen vanaf 23 maart gaan niet door. We voorzien een nieuwe start van de inschrijvingen op maandag 27 april vanaf 8.00 uur.

- Leerlingen van het 1ste leerjaar worden samen met de leerlingen van het 2de leerjaar opgevangen in de school van 't Lindepaadje. Jullie mogen de volgende weken jullie kind afzetten en komen ophalen aan de poort van 't Lindepaadje. 

    

kindje met verf aan handjes1

zorg

  

  ZORG

Carnaval (centrum)

Geschreven door Joris Evens

Vrijdagnamiddag 21 februari organiseert onze school de jaarlijkse kinderstoet.

In de namiddag mag iedereen verkleed naar school komen. Kinderen die ’s middags blijven eten, verkleden en schminken zich tijdens de middagpauze.

Om 13.30u vertrekt de stoet in de Vloeterstraat.  De  kleuters van het centrum en ’t Hasselt openen de stoet, zij worden gevolgd door alle leerlingen van het lager onderwijs. De stoet wordt opgefleurd met muziek en de “echte” carnavalswagen met het jeugdprinsenpaar  van de Zwiebertjes sluit de stoet af.

De stoet trekt door de Kerkdijk, Nieuwe Markt, Peltanusstraat, Windmolenstraat,  Ursulinenstraat. De leerlingen van het lager onderwijs gaan verder tot aan ‘t Lindepaadje.

Alle kinderen ontvangen na de stoet een drankje en een versnapering van de ouderraad.. Vervolgens is er voor de leerlingen nog een carnavalsactiviteit.

De (groot)ouders worden na de optocht uitgenodigd op de speelplaats in de Vloeterstraat voor een lekkere tas koffie die ook wordt aangeboden door de ouderraad.

ALLE kinderen  mogen pas om 15.35u de school verlaten. Vooraf kinderen al gaan uithalen en al mee naar huis nemen, is dus niet toegestaan!

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten tijdens onze kinderstoet en wensen iedereen veel carnavalsplezier.

Met vriendelijke groeten,

Directie en leerkrachten van “De Linde”

OPGELET

Wij brengen geen: CONFETTI, SERPENTINES, SPUITBUSSEN enz…

mee naar school, dus niet op straat en niet op de speelplaats!