Mededeling

Op donderdag 6 juni om 19.30 uur zullen we in de eetzaal van 't Lindepaadje een tweede infoavond organiseren. Dit voor de ouders die een leerling vanaf 2 september 2019 naar onze school wensen te laten gaan en niet op de eerste infoavond aanwezig waren. 

SCHOOLFEESTEN

CENTRUM: (Pastorietuin): zaterdagnamiddag 15 juni 2019 (optredens kleuters)

HASPERSHOVEN: zaterdagnamiddag: 25 mei 2019

‘t HASSELT: zondagnamiddag 23 juni 2019.

kindje met verf aan handjes1

Vastenactie 2019

Geschreven door Joris Evens

Holy Guacamole!  

Broederlijk Delen… Jij doet toch ook mee?

Vorig jaar steunden we met onze leerlingen Fonds Viktor.

Dit jaar staat Guatemala, waar Kamila, Alison & Sharon wonen, centraal in de vastenwerking.

De eerste week na de krokusvakantie duiden we op onze school het project aan de hand van de campagnefilm Broederlijk Delen. Gedurende de 3 weken die daarop volgen krijgen de oudste kleuters en de leerlingen van de lagere school elke week meer uitleg over het project.

Hoe gaan we geld inzamelen? Door letterlijk ons beste beentje voor te zetten tijdens een SPONSORLOOP. Deze gaat door op vrijdag 29 maart.