Mededeling

Op donderdag 6 juni om 19.30 uur zullen we in de eetzaal van 't Lindepaadje een tweede infoavond organiseren. Dit voor de ouders die een leerling vanaf 2 september 2019 naar onze school wensen te laten gaan en niet op de eerste infoavond aanwezig waren. 

SCHOOLFEESTEN

CENTRUM: (Pastorietuin): zaterdagnamiddag 15 juni 2019 (optredens kleuters)

HASPERSHOVEN: zaterdagnamiddag: 25 mei 2019

‘t HASSELT: zondagnamiddag 23 juni 2019.

kindje met verf aan handjes1

Ouderraad Centrum: ledenwerving

Geschreven door Dirk Vanseggelen

De ouders van de kleuters en leerlingen van 't Centrum ontvangen deze week een uitnodiging van de startvergadering. Interesse?

Kijk dan naar de onderstaande video:

Juf Andrée overleden

Geschreven door Dirk Vanseggelen

andree segers overledenWij vernamen het overlijden van juf Andréé Segers. Juf Andrée was jarenlang een gewaardeerde kleuterjuf in onze vestiging in de Grachtstraat. Zij genoot de laatste jaren van een welverdiend pensioen. Wij wensen haar familie veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.

Verwelkoming eerste schooldag

Geschreven door Dirk Vanseggelen

Op dinsdag 1 september worden al onze kleuters van 't Centrum verwacht op de speelplaats in de Vloeterstraat. De leerlingen van de lagere school Centrum (ook het eerste leerjaar!) worden verwacht in onze vestiging Lindepaadje (voorheen Rodenbach). Na de verwelkoming vertrekt iedereen naar de klas en worden de ouders nog uitgenodigd voor een tasje koffie dat wordt aangeboden door de ouderraad van 't Centrum.

't Lindeblaadje: einde schooljaar

Geschreven door Dirk Vanseggelen

Het schooljaar 2014-2015 is voorbij en zoals altijd maken we dan een speciale uitgafe voor onze schoolkrant 't Lindeblaadje.

Klik hier wanneer u deze uitgave wilt lezen.

Schoolreglement 2015-2016

Geschreven door Joris Evens

Op het einde van ieder schooljaar wordt het schoolreglement indien nodig aangepast voor het volgende schooljaar. De meeste aanpassingen voor volgend schooljaar komen er op voorstel van het Verbond van Katholiek Onderwijs. U kan het volledige reglement raadplegen via onderstaande link. De wijzigingen zijn in het rood aangegeven. Alle gezinsoudsten in onze school kregen een instemmingsformulier mee naar huis. Er wordt gevraagd om dit formulier ingevuld aan de school terug te bezorgen uiterlijk dinsdag 30 juni 2015

 

Schoolreglement 2015-2016