Mededeling

Helm Op Fluo Top van start!

Met dit project wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) scholen helpen om hun leerlingen op een leuke manier aan te moedigen om zichtbaar en beschermd naar school te wandelen of fietsen. Leerlingen die dat doen, krijgen leuke beloningen en kunnen coole prijzen winnen. De actie start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie. Tijdens de donkerste maanden van het jaar dus.

  

  ZORG

Muzische Ontwikkeling "Jeruzalema"

Geschreven door Joris Evens

In het derde leerjaar kregen de kinderen dansles. Het dansje bij het liedje "Jeruzalema" werd aangeleerd. Hier werden heel wat doelen Muzishe Ontwikkeling bereikt. 

Verkeer op school.

Geschreven door Joris Evens

Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door praktijkervaring . Vanaf dit schooljaar volgen we de leerlijn van het VSV (Verkeer op school). En dit van de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar. VSV heeft verschillende pakketten ontwikkeld om op school of in de schoolomgeving te werken rond verkeersveiligheid.

Corona

Geschreven door Joris Evens

Een tijdje geleden hebben wij u een beslisboom ivm Covid 19 bezorgd. Wij ontvingen een aangepaste versie. Eén voor het kleuteronderwijs en één voor het lager onderwijs. Deze versie is een stuk uitgebreider dan de vorige. Let op dat u de juiste beslisboom bekijkt. De beslisboom kan u helpen bij het nemen van de juiste maatregelen. Toch is het raadzaam om bij twijfel de huisarts te contacteren.