Mededeling

- De inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn momenteel stopgezet tot aan de paasvakantie. De inschrijvingen vanaf 23 maart gaan niet door. We voorzien een nieuwe start van de inschrijvingen op maandag 27 april vanaf 8.00 uur.

- Leerlingen van het 1ste leerjaar worden samen met de leerlingen van het 2de leerjaar opgevangen in de school van 't Lindepaadje. Jullie mogen de volgende weken jullie kind afzetten en komen ophalen aan de poort van 't Lindepaadje. 

    

kindje met verf aan handjes1

zorg

  

  ZORG

Structuurkaarten helpen ouders de dag indelen

Geschreven door Joris Evens

Hoe werken ouders samen met hun kind aan structuur?

 • Denk samen na over jullie dagindeling: wat staat er vandaag op het programma en wanneer?
 • Spreek af wat jullie samen doen, en wat alleen.
 • Pas indien mogelijk de dagindeling van de school toe en plan de dag in 7 blokken: voormiddag deel 1, voormiddag pauze, voormiddag deel 2, middag, namiddag deel 1, namiddag pauze, namiddag deel 2. Plan activiteiten zoals eten, spelen, taken maken, speeltijd, schermtijd, lezen … in.
 • Krijgt jouw kind schooltaken waarbij het hulp nodig heeft? Organiseer wat haalbaar is. Niet het aantal uren is in deze uitzonderlijke situatie het belangrijkst, wel regelmatig de leerstof herhalen.
 • Probeer elke dag dezelfde structuur aan te houden. Zo weet je kind wat er verwacht wordt en kan het beter wennen aan de nieuwe situatie thuis.
 • Kan je zelf je werk in blokken indelen? Stem jouw werktijd en de taken van je kind op elkaar af. Pauzeren kan samen, opnieuw aan de slag gaan ook.
 • Sta als ouder open voor feedback van je kind. Wat lukt, wat niet? Pas de dagindeling aan indien nodig.
 • Geef je kind een compliment wanneer het goed bezig is. Moedig het extra aan wanneer het moeizaam gaat.
 • Wees mild. Verwacht als ouder geen perfectie. Er zullen altijd dingen zijn die moeilijker lopen.

 

Hoe maak je structuurkaarten gebruiksklaar?

 • Download structuurkaarten.
 • Druk ze enkelzijdig af of ontwerp zelf met je kind structuurkaarten. (tekenen, kleuren en uitknippen)
 • Kies de kaartjes die je wil gebruiken. Knip ze uit.
 • Hang ze in de gewenste volgorde, op een centrale plaats in huis.

Bron: klasse.be

Mogelijke alternatieven voor de lessen

Geschreven door Joris Evens

Tot aan de paasvakantie zal er geen les gegeven worden. Er wordt ons gevraagd om alternatieve leermethodes aan te bieden en dit in eerste instantie via de elektronische weg. 

Wij hebben voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs een verzameling gemaakt met links naar educatieve websites, interessante apps,.... Deze twee documenten kan je in bijlage vinden en zullen ook via de website worden aangeboden.
 
Voor het lager onderwijs zullen we de volgende dagen ook extra taken proberen te voorzien op bingel. De kinderen kunnen nu al vrij oefenen. In bijlage ook een document met kort wat uitleg over bingel en een link naar instructiefilmpjes.  We bekijken ook op welke manier we google classroom voor onze leerlingen 3de tem 6de leerjaar verder kunnen inzetten. 
 
Zet kinderen niet gedurende lange tijd achter de computer of tablet. Samen spelen buiten en als binnen (met speelgoed, gezelschapsspelen,...) is ook leerrijk. Zo ook het lezen van een boek of voorlezen aan je kind. 
 
In de loop van de volgende dagen proberen we waar mogelijk ons aanbod te verruimen. 
 

Update coronavirus

Geschreven door Joris Evens

Beste ouders,

 
Wij ontvingen nog een aantal vragen van ouders betreffende de opvang door de school vanaf aanstaande maandag.
Wij herhalen grotendeels hetgeen we gisteren reeds gemeld hebben:
 
Kinderen dienen in eerste instantie best thuis opgevangen te worden. Indien ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien, kunnen zij een beroep doen op de opvang van de school. Het is niet aangewezen om de opvang te laten gebeuren door mensen uit risicogroepen. 
Uw keuze om wel of niet gebruik te maken van de opvang van de school MAG NIET afhangen van de mogelijke invulling die door de opvang gegeven wordt! Het gaat hier in eerste instantie om de gezondheid van iedereen zoveel als mogelijk te waarborgen. Hoe meer contacten er zijn tussen mensen (en kinderen) hoe groter de kans dat het virus zich kan verspreiden. Kinderen worden gelukkig minder vaak ziek door het virus,maar zij kunnen het wel overdragen. We moeten proberen onze opvang zo lang als mogelijk open te houden en VOORAL te laten dienen voor ouders te helpen die er echt nood aan hebben.
 
* Er mag door de school geen nieuwe leerstof worden aangeboden. De school zal maandag verder bekijken op welke wijze er extra taken kunnen bezorgd worden.  
 
* Ouders moeten 's morgens niet meer melden dat hun kind afwezig zal zijn. Gebruik maken van de opvang is telkens voor een volledig dagdeel. Voormiddag en/of namiddag. De opvanguren zijn dezelfde als de schooluren. De kosten voor de middagopvang worden voor deze periode niet aangerekend. Eventuele drankjes die via de school genomen worden, komen wel op de schoolrekening.   Wie opvang nodig heeft buiten de schooluren contacteert best de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang.
 
* Indien u verdere vragen heeft, kan u deze best richten aan de leden van de directie.
    -vragen over het pedagogisch aanbod tijdens de opvang: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
    -vragen/meldingen specifiek over uw kind: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    -vragen over de organisatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Tot zover deze update. 
Wij blijven rekenen op ieders begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
 

Update coronavirus

Geschreven door Joris Evens
Zoals in onze vorige communicatie aangegeven, bezorgen wij u nog wat verdere info.
 
* Er zal vanaf aanstaande maandag tot aan de paasvakantie geen les gegeven worden. 
* Kinderen dienen in eerste instantie thuis opgevangen te worden. Indien ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien, kunnen zij een beroep doen op de opvang van de school. Het is niet aangewezen om de opvang te laten gebeuren door mensen uit risicogroepen (o.a. grootouders)
* Zieke kinderen mogen niet naar de opvang op school komen. Als een kind ziek wordt, worden de ouders gecontacteerd om het te komen ophalen.
* Er worden geen aanwezigheden opgenomen, maar wie naar de opvang komt, doet dit telkens voor minstens een dagdeel. Voormiddag en/of namiddag.
* De opvang door de school gebeurt enkel tijdens de schooluren. Indien buiten de schooluren ook opvang nodig is, dient men zich te wenden tot de buitenschoolse kinderopvang.
* Alle geplande oudercontacten worden voorlopig afgelast.
* Veilige opvang organiseren op school kan op een bepaald moment te moeilijk worden. In dat geval kan het schoolbestuur beslissen om tijdelijk te sluiten.

Leerlingen die volgende weken thuis blijven kunnen hun leerstof onderhouden via de online oefenplatformen.

- Bingel (https://www.bingel.be/bingel/)

- De webportfolio van de school. (https://sites.google.com/bs-delinde.be/home/homepage)

- Classroom (3de tot en met 6de leerjaar): https://classroom.google.com/ (inloggen: voornaam.familienaam@bs-delinde.be, wachtwoord= wachtwoord van bingel)  

Maandag wordt er bekeken op welke manier er extra taken en oefenmogelijkheden aangeboden kunnen worden.  Wanneer er technische vragen zijn ivm de toegang tot bingel of classroom kan je een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij hopen samen met u dat deze maatregelen en afspraken  bijdragen tot een oplossing van dit grote probleem.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan mag u steeds een seintje geven.

Van zodra wij verdere richtlijnen ontvangen, berichten wij u opnieuw.