Afhalen pizzaverkoop

Vrijdag 30 oktober kunnen de pizza’s afgehaald worden in de Sint-Martinuskerk en niet zoals eerder gecommuniceerd in de eetzaal van de school in verband met de nieuwe Corona richtlijnen.  Als ouderraad hebben wij alle begrip voor deze richtlijnen en zijn wij de parochie dankbaar dat ze de kerk ter beschikking stellen.

Kort samengevat komende vrijdag kunnen jullie tussen 15u00 en 18u00 de pizza’s afhalen in de Sint-Martinuskerk kerk, we zullen dit uiteraard zo corona veilig mogelijk organiseren.

Dag van de jeugdbeweging: 23 oktober 2020

Vandaag was het dag van de jeugdbeweging en mochten alle kinderen van onze school die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging in het uniform van hun jeugdbeweging naar school komen. Omwille van corona dit schooljaar geen gezamenlijke foto, maar foto's per klas. Bekijk alle foto's

 

Muzische Ontwikkeling "Jeruzalema"

In het derde leerjaar kregen de kinderen dansles. Het dansje bij het liedje "Jeruzalema" werd aangeleerd. Hier werden heel wat doelen Muzishe Ontwikkeling bereikt. 

Verkeer op school.

Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door praktijkervaring . Vanaf dit schooljaar volgen we de leerlijn van het VSV (Verkeer op school). En dit van de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar. VSV heeft verschillende pakketten ontwikkeld om op school of in de schoolomgeving te werken rond verkeersveiligheid.

Corona

Een tijdje geleden hebben wij u een beslisboom ivm Covid 19 bezorgd. Wij ontvingen een aangepaste versie. Eén voor het kleuteronderwijs en één voor het lager onderwijs. Deze versie is een stuk uitgebreider dan de vorige. Let op dat u de juiste beslisboom bekijkt. De beslisboom kan u helpen bij het nemen van de juiste maatregelen. Toch is het raadzaam om bij twijfel de huisarts te contacteren.