Inschrijven nieuwe leerling 2020-2021 - Inschrijvingen 2019-2020

Artikelindex

Inschrijven voor het schooljaar 2019 – 2020

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep/ leerjaar.

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2017 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2019-2020) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

  • Recht op voorrang bij inschrijving.
  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 11 maart 2019
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 25 maart 2019

Inschrijven kan na telefonische afspraak met de directie van de school. U kan pas een afspraak maken voor inschrijving vanaf de eerste dag van de periode die voor uw kind van toepassing is.

 LET OP ! Kinderen geboren na 25 november 2017 en voor 1 januari 2018 kunnen ook al ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in school op 1 september 2020. 

  • Start inschrijvingsperiode

 Vanaf maandag 1 april 2019 om 8.45 uur kunnen de kinderen ingeschreven worden zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. Wie geen plaats meer heeft, kan kiezen voor een plaats op de wachtlijst. Voor deze inschrijvingen kan je geen afspraak maken.  

Er zal een infoavond doorgaan op woensdag 27 februari om 19.30u in de eetzaal van ‘t Lindepaadje.

 

INSTAPDATA 2019-2020

Kinderen geboren tot en met

Stappen ten vroegste in na …

dus vanaf …

     kijkmoment      

2 maart 2017

de zomervakantie

Maandag 2 september 2019

 29/08/2019 om 11 uur

4 mei 2017

de herfstvakantie

Maandag 4 november 2019

22/10/2019 om 11 uur

6 juli 2017

de kerstvakantie

Maandag 6 januari 2020

17/12/2019 om 11 uur

3 augustus 2017

de teldag

Maandag 3 februari 2020

28/01/2020 om 11 uur

2 september 2017

de krokusvakantie

Maandag 2 maart 2020

25/02/2020 om 11 uur

20 oktober 2017

de paasvakantie

Maandag 20 april 2020

31/03/2020 om 11 uur

25 november 2017

Hemelvaart

Maandag 25 mei 2020

19/05/2020 om 11 uur
na 25 november 2017 zomervakantie Dinsdag 1 september 2020 27/08/2020  uur nog te bepalen

 

Maximumcapaciteit van de school

De school heeft voor het schooljaar 2019-2020 een maximumcapaciteit vastgesteld  per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

 

Maximumcapaciteit kleuterschool 2019-2020

 

 

Maximumcapaciteit lagere school 2019-2020