Inschrijven nieuwe leerling 2021-2022 - Inschrijvingen

Artikelindex

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep, leerjaar of vestigingsplaats.

 

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2018 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2020-2021) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

 Recht op voorrang bij inschrijving.

  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden van maandag 2 maart 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020.
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 4 mei 2020

Inschrijven kan na telefonische afspraak met de directie van de school. U kan pas een afspraak maken voor inschrijving vanaf de eerste dag van de periode die voor uw kind van toepassing is.

 Start inschrijvingsperiode

Momenteel zijn de inschrijvingen nog lopende voor het schooljaar 2020-2021 en kinderen geboren in het jaar 2018. Gelieve voor inschrijvingen eerst telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat op 011642641

LET OP ! Kinderen geboren na 17 november 2018 en voor 1 januari 2019 kunnen ook al ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in school op 1 september 2021. 

 

INSTAPDATA 2020-2021

Kinderen geboren tot en met

Stappen ten vroegste in na …

dus vanaf …

1 maart 2018

de zomervakantie

Dinsdag 1 september 2020

9 mei 2018

de herfstvakantie

Maandag 9 november 2020

4 juli 2018

de kerstvakantie

Maandag 4 januari 2021

1 augustus 2018

de teldag

Maandag 1 februari 2021

22 augustus 2018

de krokusvakantie

Maandag 22 februari 2021

19 oktober 2018

de paasvakantie

Maandag 19 april 2021

17 november 2018

Hemelvaart

Maandag 17 mei 2021

Is uw kind later geboren?

Dan kan het pas instappen schooljaar 2021-2022.

 

Maximumcapaciteit van de school

De school heeft voor het schooljaar 2020-2021 een maximumcapaciteit vastgesteld per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

 

Maximumcapaciteit kleuterschool 2020-2021

Geboortejaar

2018

2017

2016

2015

Vloeterstraat

100

75

75

75

Grachtstraat

30 kleuters voor de volledige vestiging

 

Maximumcapaciteit lagere school 2020-2021

Leerjaar

1ste lj

2de lj

3de lj

4de lj

5de lj

6de lj

Vloeterstraat

100 leerlingen

 

 

 

 

 

Lindepaadje

 

75

75

75

100

75