Mededeling

Er is begonnen met de afbraak van de dubbele woning (vroegere kapelanij) op de hoek van de Kerkdijk en de Vloeterstraat. Hierdoor zal er een twee-tal weken enige hinder zijn in de omgeving van onze vestigingsplaats Vloeterstraat (kleuters/eerste leerjaar). De vrijgekomen plaats zal achteraf bij het domein van de pastorijtuin gevoegd worden.

 

HELM OP, FLUO TOP!

Vanaf maandag 5 november start onze actie om goed zichtbaar naar school te komen. Wie 's morgens bij het naar school komen een fluo-vestje draagt, verdient een stickertje. Wie bijkomend een fietshelm draagt verdient extra stickertjes. De actie loopt tot vrijdag 1 maart 2019 (begin krokusvakantie). Met de verdiende stickers kan per klas een leuke activiteit gewonnen worden. LAAT JE DUS GOED ZIEN IN HET VERKEER! 

Met dank aan de werkgroep verkeer

kindje met verf aan handjes1

Maximumcapaciteit van de school

Geschreven door Joris Evens

Maximumcapaciteit van de school

De school heeft voor het schooljaar 2018-2019 een maximumcapaciteit vastgesteld  per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

Vloeterstraat:

-kleuterafdeling: 250 kleuters

-lagere school: 100 leerlingen

Rodenbachlaan:

-lagere school: 360 leerlingen

Haspershoven:

-kleuterafdeling: 30 kleuters

-lagere school: 50 leerlingen

’t Hasselt:

-kleuterafdeling: 30 kleuters