Maximumcapaciteit van de school - Maximumcapaciteit 2019-2020

Geschreven door Joris Evens

Artikelindex

Maximumcapaciteit van de school schooljaar 2019 - 2020

De school heeft voor het schooljaar 2019-2020 een maximumcapaciteit vastgesteld  per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

 

Maximumcapaciteit kleuterschool 2019-2020

 

Maximumcapaciteit lagere school 2019-2020

 

 

Maximumcapaciteit van de school schooljaar 2018-2019

De school heeft voor het schooljaar 2018-2019 een maximumcapaciteit vastgesteld  per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

Vloeterstraat:

-kleuterafdeling: 250 kleuters

-lagere school: 100 leerlingen

Lindepaadje:

-lagere school: 360 leerlingen

Haspershoven:

-kleuterafdeling: 30 kleuters

-lagere school: 50 leerlingen

’t Hasselt:

-kleuterafdeling: 30 kleuters