Centrum Voor Leerlingenbegeleiding

Geschreven door Joris Evens

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het CLB is er om samen met de ouders en de school te zorgen dat leerlingen zich goed voelen en zoveel mogelijk leren.

Ouders en leerkrachten staan het dichtst bij de kinderen en zien  vaak het eerst als er iets misloopt. Het CLB werkt vraaggestuurd, het kan pas helpen als ouders, leerkrachten of kinderen iets vragen. CLB-begeleiding is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

Waarover kan je vragen stellen?

 

1. Leren en studeren

Kinderen leren elke dag bij. Ze leren thuis van hun ouders, ze leren van andere kinderen, ze leren door zelf dingen uit te proberen en ze leren ook op school.

Als je je zorgen maakt over het leren van je kind,

als je kleuter trager ontwikkelt,

als je kind niet zo goed kan rekenen of schrijven of lezen,

als huiswerk elke dag een karwei is,

als

dan kan je daar best eerst over praten met de leerkracht. Die kent je kind het beste, weet wat het kan en niet kan.

Soms krijgt je kind dan extra hulp binnen de school. Soms stelt de leerkracht voor het CLB te vragen om te onderzoeken welke hulp je kind nodig heeft. Dit wordt altijd met jou besproken. Je kan ook rechtstreeks je vragen of zorgen bespreken met het CLB.

 

2. Schoolloopbaan

't Is goed als kinderen vanaf de kleuterklas elke dag naar school gaan, ze leren taakjes maken, stilzitten, luisteren naar de juf, met andere kinderen samenspelen, taal, ze worden handiger,  De leerkrachten helpen kinderen en ouders daarbij. De school besteedt ook veel zorg aan de overgang naar het eerste leerjaar en naar het middelbaar onderwijs.

Als je kleuter niet naar school wil,

als de stap naar het eerste leerjaar nog te groot is,

als je kind niet genoeg kan geholpen worden in een gewone school,

als er problemen zijn bij de overgang naar het middelbaar onderwijs,

als

dan zoeken school en CLB samen met jou naar een oplossing. 

 

3. Gedrag en opvoeding

Opvoeden gebeurt in de eerste plaats thuis, maar ook op school. Soms verloopt dat niet vanzelf

Als je kind niet wil luisteren,

als je kind zich niet goed in zijn vel voelt,

als je kind gepest wordt,

als je kind vaak bang is,

als

dan zoeken school en CLB samen met jou wat je kind nodig heeft.

 

4.Gezondheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam, ook de school helpt daaraan mee. Als problemen vroeg worden vastgesteld, kan er meestal meer aan worden gedaan.

Tijdens de medische onderzoeken volgt de CLB-arts de groei, de ontwikkeling en de gezondheid van alle kinderen. Leerkrachten en ouders kunnen ook zelf hun vragen stellen aan het CLB

als er zorgen zijn over de leefgewoontes (eten, bewegen, ) van je kind,

als je kind niet goed hoort of ziet,

als er rekening moet worden gehouden op school met een ziekte of aandoening,

als er luizen zijn vastgesteld,

als

 

Verplichte CLB-begeleiding

Omdat het opvolgen van de groei en de gezondheid van je kind zo belangrijk is, zijn de medische onderzoeken en de maatregelen bij een aantal besmettelijke ziekten verplicht. Het CLB is ook verplicht om er samen met de school voor te zorgen dat alle leerplichtige leerlingen naar school gaan (leerplichtbegeleiding). Als je je kind inschrijft in een nieuwe school, wordt het CLB-dossier doorgegeven aan het begeleidend CLB zodat de begeleiding zo goed mogelijk kan worden verder gezet.

Je hebt het recht om:

- een andere arts te kiezen voor het medisch onderzoek,

- je te verzetten tegen het doorgeven van het CLB-dossier bij schoolverandering. Neem dan contact met de directeur van het CLB. Je hebt hiervoor 10 dagen de tijd na de inschrijving in de nieuwe school.

 

Vragen aan het CLB? Blijf er niet mee zitten, wij zijn er voor jou!


Je kan terecht bij:

- Ine Hendrickx (kleuters) en Annelies Cuyvers (lager): psycholoog/pedagoog

Leerproblemen,gedrags- en emotionele problemen, schoolloopbaan.

 

- Paula Winters, maatschappelijk werker

Opvoedingsvragen,situationele problemen (echtscheiding,kansarmoede,..),problematische afwezigheden.

 

- Sanne Vankevelaer,verpleegkundige

Taal en motoriek bij kleuters,luizen- hygiëne,voeding

 

- Marilou Vandael, arts

Kindermishandeling (lichamelijk letsel),besmettelijke ziekten.

VCLB Noord-Limburg, Bermstraat 9/1, 3910 Neerpelt, tel 011805900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.