ICT Projecten binnen de Linde

Onze visie:

De computer is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook binnen het onderwijs en meer bepaald in het leerproces van de leerlingen heeft de computer steeds meer een vooraanstaande plaats ingenomen. Daar waar jaren geleden de leerlingen nog kennis moesten leren maken met een computer zijn zij er nu vanaf jonge leeftijd al helemaal vertrouwd mee.

De visie is dan ook gewijzigd van het leren kennen van een computer naar het leren gebruiken van een computer in functie van een leerproces. Of hoe kan ik o.a. via de computer beter tot leren komen. Bijkomend is ook van belang dat de school bij kan blijven in deze uiterst snel veranderende informatica wereld.

Hoe gaan wij om met ICT in onze school ?

Enerzijds krijgen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar computerles. De kennis die zij hierop doen kunnen zij verder gebruiken tijdens de andere lessen in de klas. Deze opgedane kennis dient verder gebruikt te worden ter ondersteuning van het leerproces.Bijkomend werd door meester Luc een oefenwebsite gebouwd die gekoppeld is aan deze site. Hier kunnen de leerlingen per studiejaar en per leergebied extra oefeningen vinden die de aangeleerde leerstof ondersteunen.

Anderzijds is er ook een ICT-coördinator op niveau van de scholengemeenschap PALLINCO. Mevr. Emilienne Geurts heeft een informatica opleiding gevolgd en heeft jarenlang ervaring in de privésector opgedaan. Zij bekijkt waar de computer verder ondersteunend kan gaan werken in ons onderwijsaanbod.Daarom werden voor alle klassen computers aangekocht. Vooral de extra ondersteuning die ICTkan bieden als hulpmiddel voor leerlingen met leerzorgen vinden wij uiterst belangrijk. Tevens zal zij er ook blijvend voor moeten zorgen dat ons onderwijspersoneel voldoende geschoold zal blijven om de aangeboden mogelijkheden ook optimaal te kunnen gaan benutten.