Inschrijven nieuwe leerling 2024-2025

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep, leerjaar of vestigingsplaats.

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2022 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2024-2025) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

Alle info over de aanmelding kan je in onderstaande folder terugvinden. 

1) Recht op voorrang bij inschrijving.

  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben , hebben ook recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden van maandag 29 januari 2024 tot en met vrijdag 9 februari 2024.
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 19 februari 2024 tot en met maandag 26 februari 2024.

Wij vragen ouders (die recht hebben op voorrang) om vanaf 22/01 langs het secretariaat te komen met de kids-id of ISI+ kaart van uw kind. Er wordt een kopie gemaakt zodat onze secretariaatsmedewerker de administratie in orde kan maken. De ouders kunnen ook een kopie (scan of foto) van de kids-id of isi+ kaart doorsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Vervolgens zal er een afspraak worden gemaakt om de inschrijving in orde te brengen.

2) Geen recht op voorrang bij inschrijving. 

Start aanmeldingssperiode voor kinderen die geen broer(s) of zus(sen) in de school hebben

  • Voorafgaand op de inschrijving wordt er op woensdag 22 mei een infoavond om 19.30 uur georganiseerd voor de ouders van kinderen die nog geen broers of zussen op school hebben. U kan zich alvast via deze link inschrijven voor de infoavond.: https://forms.gle/cZacrXmJdDhyFfWe7. De infoavond gaat door in de eetzaal van het Lindepaadje.
  • Vanaf dinsdag 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024 kunnen de kinderen die nog geen broer(s) of zus(sen) in de school hebben, aangemeld worden. Dit is nog geen inschrijving.  Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich dan inschrijven van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024. Onderaan deze pagina vindt u de flyer met alle informatie over de aanmeldprocedure. U kan aanmelden via deze link: https://peltbao.aanmelden.vlaanderen/

 

De school heeft voor het schooljaar 2024-2025 een maximumcapaciteitvastgesteld per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school. Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

Maximumcapaciteit kleuterschool 2024-2025

Geboortejaar

2022

2021

2020

2019

Vloeterstraat

100

75

75

100

Vrije plaatsen  55 5 9 24

 

Maximumcapaciteit lagere school 2024-2025

Leerjaar

1ste lj

2de lj

3de lj

4de lj

5de lj

6de lj

Vloeterstraat

75 

         

Lindepaadje

 

75

75

75

75

100

Vrije plaatsen 8 6 4 18 2 30

INSTAPDATA 2024-2025

Kinderen geboren tot en met

stappen ten vroegste in na …

dus vanaf …

2 maart 2022

de zomervakantie

maandag 2 september 2024

4 mei 2022

de herfstvakantie

maandag 4 november 2024

6 juli 2022

de kerstvakantie

maandag 6 januari 2025

3 augustus 2022

teldag

maandag 3 februari 2025

10 september 2022

de krokusvakantie

maandag 10 maart 2025

22 oktober 2022

de paasvakantie

maandag 22 april 2025

2 december 2022

O. H. Hemelvaart

maandag 2 juni 2025

 

Is uw kind na 2 december 2022 geboren zal het 1 september 2025 instappen, maar u kan uw kind ook al inschrijven. 

 I N S C H R I J V E N (algemene info)

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project, het schoolreglement en

de engagementsverklaring.(Deze informatie kan u o.a. op deze website terugvinden)

Bij elke inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap of relatie aantoont met diegene door wie het kind ingeschreven wordt.

Door de interne structuur van onze school (kleuterschool en lagere school)is het noodzakelijk om kleuters die de overstap naar het eerste leerjaar maken, opnieuw in te schrijven voor de periode van het lager onderwijs.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

KLEUTERSCHOOL

De kleuter moet de leeftijd bereikt hebben van 2 jaar en 6 maanden.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter effectief ingeschreven in het stamboekregister en kan dan vanaf de volgende instapdatum toegelaten worden in school en opgenomen worden in het afwezigheids-/aanwezigheidsregister van de klas.

Instapdata voor kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar

- de eerste schooldag na de zomervakantie;

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;

- de eerste schooldag van februari;

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;

- de eerste schooldag na de paasvakantie;

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de

school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING

Officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:

- ALTIJD de Kids-id of ISI+ kaart meebrengen van de in te schrijven kleuter of leerling.

- Anders trouwboekje of geboortebewijs of formulier gezinssamenstelling of reispas of

inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister.

Bij schoolverandering: Naam, adres en telefoonnummer van de school.

Indien slechts één ouder de inschrijvingsdocumenten ondertekent, verklaart ondergetekende ouder t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met instemming van de andere ouder.