Mededeling

Er is begonnen met de afbraak van de dubbele woning (vroegere kapelanij) op de hoek van de Kerkdijk en de Vloeterstraat. Hierdoor zal er een twee-tal weken enige hinder zijn in de omgeving van onze vestigingsplaats Vloeterstraat (kleuters/eerste leerjaar). De vrijgekomen plaats zal achteraf bij het domein van de pastorijtuin gevoegd worden.

 

HELM OP, FLUO TOP!

Vanaf maandag 5 november start onze actie om goed zichtbaar naar school te komen. Wie 's morgens bij het naar school komen een fluo-vestje draagt, verdient een stickertje. Wie bijkomend een fietshelm draagt verdient extra stickertjes. De actie loopt tot vrijdag 1 maart 2019 (begin krokusvakantie). Met de verdiende stickers kan per klas een leuke activiteit gewonnen worden. LAAT JE DUS GOED ZIEN IN HET VERKEER! 

Met dank aan de werkgroep verkeer

kindje met verf aan handjes1

Schooltoelagen

Geschreven door Joris Evens

U heeft ongetwijfeld al gehoord dat er schooltoelagen voor kleuters en kinderen van de lagere school aangevraagd kunnen worden. Dit moet u persoonlijk doen. Op de website van het onderwijs vindt u de nodige informatie om deze beurs aan te vragen. Tevens kan u er de nodige documenten voor de aanvraag vinden. Mensen die een elektronisch paspoort en een identiteitskaartlezer hebben kunnen de aanvraag ook online invullen. Indien u thuis geen internet of printer heeft kan u de nodige papieren ook afhalen op het secretariaat van de school.

De papieren aanvraag dient verstuurd te worden naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel