Schooltoelagen

Geschreven door Joris Evens

U heeft ongetwijfeld al gehoord dat er schooltoelagen voor kleuters en kinderen van de lagere school aangevraagd kunnen worden. Dit moet u persoonlijk doen. Op de website van het onderwijs vindt u de nodige informatie om deze beurs aan te vragen. Tevens kan u er de nodige documenten voor de aanvraag vinden. Mensen die een elektronisch paspoort en een identiteitskaartlezer hebben kunnen de aanvraag ook online invullen. Indien u thuis geen internet of printer heeft kan u de nodige papieren ook afhalen op het secretariaat van de school.

De papieren aanvraag dient verstuurd te worden naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel