Ongecategoriseerd

Leerlingenraad

Leerlingenraad De Linde

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van onze school. Deze leerlingen werden gekozen door de werkgroep KiVA op basis van de ideeën die ze hebben ingediend. Deze groep leerlingen zal zich inzetten voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Leden van de leerlingenraad van schooljaar 2023 - 2024:

Contact

Het is mogelijk om contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Natuurlijk is het ook mogelijk om per e-mail contact op te nemen.

 • Voor pedagogische vragen: vragen over leerlingen, pedagogisch beleidsmatige zaken en personeel ; sollicitaties: Joris Evens / pedagogisch directeur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Voor administratieve vragen: inschrijvingen, middagtoezicht : Hanne Christens/ administratief directeur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Voor administratieve of overige vragen: Dirk Vanseggelen/ administratief directeur ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Gegevens van onze zorgleerkrachten: (wij hebben een zorgleerkracht in onze kleuterschool en per graad een zorgleerkracht in de lagere school) De leerkracht blijft het eerste aanspreekpunt, maar via onderstaande mailadressen kan u ook rechtstreeks contact opnemen met de zorgleerkracht.

Kleuterschool: Juf Karlien Aerts: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lagere school:

 • 1ste graad (1ste en 2de leerjaar) juf Marit Sleurs: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • 2de graad (3de en 4de leerjaar) juf Hanne Daniëls: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 3de graad (5de en 6de leerjaar) juf Tine Donckers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Onze vestigingsplaatsen

 • Vloeterstraat+Lindepaadje (Centrum)
  Tel. : 011 / 64 26 41= algemeen telefoonnummer van de school

Solliciteren

Wil je graag solliciteren voor een job bij de Linde?

Klik hier en registreer jezelf. Nadien krijg je een mail met bevestiging van registratie en kan je jezelf aanmelden in de sollicitatiedatabank. Volg onderstaande stappen en klik steeds op ‘opslaan’.

 • Werk je profiel bij, upload je CV, upload je diploma en eventueel een foto bij ‘profiel’. (Duid bij diploma het ambt aan waarvoor je solliciteert.)
 • Je werkervaring moet je niet invullen bij 'loopbaan', maar zet dit in je CV. 
 • Duid het ambt aan waarvoor je solliciteert, onderaan bij ‘profiel’.
 • Klik op eventuele vacatures op de startpagina om je kandidaat te stellen. We werken niet altijd met vacatures, dus heb je interesse in een job bij De Linde, vervolledig dan zeker stap 1 en 2.

Zeer belangrijk: houd je sollicitatie altijd up-to-date. Regelmatig wordt gecontroleerd of je beschikbaarheid bijgewerkt is. Enkel met bijgewerkte sollicitaties zal er rekening gehouden worden met je kandidatuur.

De visie van onze school, Basisschool de Linde

boom die de visie van de school symboliseerd

LEERLINGEN: Onze school gelooft in de groeikracht van elke leerling waarbij de eigenheid, het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind centraal staat tijdens de hele schoolloopbaan. #LeerlingenOmTrotsOpTeZijn

TEAM: Een schoolteam dat zijn aanpak afstemt op de maatschappelijke ontwikkelingen en de hedendaagse onderwijsbehoeften zodat elk kind zich maximaal kan ontplooien. #TeamDeLinde

SAMENWERKING: We zijn een school die inzet op communicatie en waarbij het team van de Linde met externen en ouders samen school maakt. De school gaat diverse samenwerkingen aan om zo zijn onderwijskwaliteit te verbeteren en te optimaliseren. #WaaromMoeilijkDoenAlsHetSamenKan

WELBEVINDEN: We zijn een warme school waarbij we oog hebben voor de noden van elk kind. Elk kind kan en mag op eigen tempo ontwikkelen waarbij wij als school aandacht hebben voor hoofd, hart en handen. #GelukkigeKinderenGelukkigeLeraren

ZORGZAME SCHOOL: We zijn een school met een uitgewerkte zorgstructuur, (zorgcontinuüm) die handelingsgericht te werk gaat om zo te kunnen inspelen op de noden en behoeften van elk kind. #ZorgSamenSchool

OMGEVING: We benutten de schoolomgeving om de onderwijskwaliteit te verrijken op zowel cultureel, sportief als recreatief vlak. #EducatieveHotspot

CHRISTELIJKE IDENTITEIT: Een school waar het christelijk geloof centraal staat, die deze waarden nastreeft en ook openstaat voor andere godsdiensten en culturen. In deze christelijke identiteit schuiven we respect, eigenheid en verbondenheid naar voor. #VerbondenInGeloof


Schoolvrije dagen 2023 - 2024

 

VAKANTIEDAGEN, LOKALE VERLOFDAGEN en PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN schooljaar 2023 - 2024

Eerste trimester

Vrijdag 29-09-2023: Lokale verlofdag

Woensdag  11-10-2023: Pedagogische studiedag

Maandag 30-10-2023 t/m zondag 05-11-2023: Herfstvakantie

Woensdag 6-12-2023 Lokale verlofdag (Sinterklaas)

Maandag 25-12-2023 t/m zondag 07-01-2024: Kerstvakantie

Tweede trimester

Maandag 15-01-2024: Pedagogische studiedag

Maandag 12-02-2024 t/m zondag 18-02-2024 Krokusvakantie

Woensdag 13-03-2024: Lokale verlofdag

Maandag 01-04-2024 t/m Zondag 14-04-2024: Paasvakantie

Derde trimester

Woensdag 24-04-2024: Pedagogische studiedag

Woensdag 01-05-2024: Dag van de Arbeid

Donderdag 09-05-2024 t/m zondag 12-05-2024: Hemelvaartverlof

Maandag 20-05-2024: Pinkstermaandag

Zomervakantie: van zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september 2024

Trefbal voor 3 en 4

De tweede graad trok deze voormiddag in sportkleding naar de sporthal om er fijn te gaan trefballen. De ballen vlogen in het rond, maar onze leerlingen hebben zich van hun sportiefste kant laten zien! 


Voor meer foto's klik hier

Medicatie op school

Het kan gebeuren dat een kind op school medicijnen moet innemen, bv. omdat de antibioticakuur nog niet afgelopen is, voor diabetes , gedragsregulerende medicatie, ...

Leerkrachten zijn echter geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. 

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen:

 • De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouders en de arts.
 • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering.
 • Geef de medicijnen in de originele verpakking en met een volledig ingevuld in ondertekend attest rechtstreeks af aan de leerkracht of de school. Dus niet via de boekentas of het kind.

Wij beseffen dat dit een extra inspanning van uwentwege vraagt, maar de wetgever verplicht ons deze maatregelen te nemen.
Het komt alleszins de veiligheid van uw kind ten goede en zo worden misverstanden vermeden.

Hier vindt u het document dat ingevuld dient te worden door uzelf en de arts.
U kan dit document downloaden en afdrukken.