Inschrijven nieuwe leerling 2020-2021

Artikelindex

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep, leerjaar of vestigingsplaats.

 

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2018 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2020-2021) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

 Recht op voorrang bij inschrijving.

  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden van maandag 2 maart 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020.
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 4 mei 2020

Inschrijven kan na telefonische afspraak met de directie van de school. U kan pas een afspraak maken voor inschrijving vanaf de eerste dag van de periode die voor uw kind van toepassing is.

 Start inschrijvingsperiode

Momenteel zijn de inschrijvingen nog lopende voor het schooljaar 2020-2021 en kinderen geboren in het jaar 2018. Gelieve voor inschrijvingen eerst telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat op 011642641

LET OP ! Kinderen geboren na 17 november 2018 en voor 1 januari 2019 kunnen ook al ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in school op 1 september 2021. 

 

INSTAPDATA 2020-2021

Kinderen geboren tot en met

Stappen ten vroegste in na …

dus vanaf …

1 maart 2018

de zomervakantie

Dinsdag 1 september 2020

9 mei 2018

de herfstvakantie

Maandag 9 november 2020

4 juli 2018

de kerstvakantie

Maandag 4 januari 2021

1 augustus 2018

de teldag

Maandag 1 februari 2021

22 augustus 2018

de krokusvakantie

Maandag 22 februari 2021

19 oktober 2018

de paasvakantie

Maandag 19 april 2021

17 november 2018

Hemelvaart

Maandag 17 mei 2021

Is uw kind later geboren?

Dan kan het pas instappen schooljaar 2021-2022.

 

Maximumcapaciteit van de school

De school heeft voor het schooljaar 2020-2021 een maximumcapaciteit vastgesteld per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

 

Maximumcapaciteit kleuterschool 2020-2021

Geboortejaar

2018

2017

2016

2015

Vloeterstraat

100

75

75

75

Grachtstraat

30 kleuters voor de volledige vestiging

 

Maximumcapaciteit lagere school 2020-2021

Leerjaar

1ste lj

2de lj

3de lj

4de lj

5de lj

6de lj

Vloeterstraat

100 leerlingen

 

 

 

 

 

Lindepaadje

 

75

75

75

100

75

 

I N S C H R I J V E N (algemen info)

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project, het schoolreglement en

de engagementsverklaring.(Deze informatie kan u o.a. op deze website terugvinden)

Bij elke inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap of relatie aantoont met diegene door wie het kind ingeschreven wordt.

Door de interne structuur van onze school (kleuterschool en lagere school)is het noodzakelijk om kleuters die de overstap naar het eerste leerjaar maken, opnieuw in te schrijven voor de periode van het lager onderwijs.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

KLEUTERSCHOOL

De kleuter moet de leeftijd bereikt hebben van 2 jaar en 6 maanden.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter effectief ingeschreven in het stamboekregister en kan dan vanaf de volgende instapdatum toegelaten worden in school en opgenomen worden in het afwezigheids-/aanwezigheidsregister van de klas.

Instapdata voor kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar

- de eerste schooldag na de zomervakantie;

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;

- de eerste schooldag van februari;

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;

- de eerste schooldag na de paasvakantie;

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de

school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

LAGERE SCHOOL

De leerling moet 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.

*Afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden: zie schoolreglement blz.2

HOE INSCHRIJVEN IN ONZE SCHOOL?

ALTIJD OP AFSPRAAK

Telefoon schoolsecretariaat 011/642 641  

- elke schooldag tijdens en na de schooluren

-  tijdens de zomervakantie: de eerste en laatste week tussen 10.00u en 12.00u

MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING

Officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:

- ALTIJD de SIS-kaart van de in te schrijven kleuter of leerling.

- Anders trouwboekje of geboortebewijs of formulier gezinssamenstelling of reispas of

inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister.

Bij schoolverandering: Naam, adres en telefoonnummer van de school.

Indien slechts één ouder de inschrijvingsdocumenten ondertekent, verklaart ondergetekende ouder t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met instemming van de andere ouder.


Inschrijven voor het schooljaar 2019 – 2020

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep/ leerjaar.

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2017 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2019-2020) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

  • Recht op voorrang bij inschrijving.
  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 11 maart 2019
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 25 maart 2019

Inschrijven kan na telefonische afspraak met de directie van de school. U kan pas een afspraak maken voor inschrijving vanaf de eerste dag van de periode die voor uw kind van toepassing is.

 LET OP ! Kinderen geboren na 25 november 2017 en voor 1 januari 2018 kunnen ook al ingeschreven worden via bovenvermelde procedure. Zij starten in school op 1 september 2020. 

  • Start inschrijvingsperiode

 Vanaf maandag 1 april 2019 om 8.45 uur kunnen de kinderen ingeschreven worden zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. Wie geen plaats meer heeft, kan kiezen voor een plaats op de wachtlijst. Voor deze inschrijvingen kan je geen afspraak maken.  

Er zal een infoavond doorgaan op woensdag 27 februari om 19.30u in de eetzaal van ‘t Lindepaadje.

 

INSTAPDATA 2019-2020

Kinderen geboren tot en met

Stappen ten vroegste in na …

dus vanaf …

     kijkmoment      

2 maart 2017

de zomervakantie

Maandag 2 september 2019

 29/08/2019 om 11 uur

4 mei 2017

de herfstvakantie

Maandag 4 november 2019

22/10/2019 om 11 uur

6 juli 2017

de kerstvakantie

Maandag 6 januari 2020

17/12/2019 om 11 uur

3 augustus 2017

de teldag

Maandag 3 februari 2020

28/01/2020 om 11 uur

2 september 2017

de krokusvakantie

Maandag 2 maart 2020

25/02/2020 om 11 uur

20 oktober 2017

de paasvakantie

Maandag 20 april 2020

31/03/2020 om 11 uur

25 november 2017

Hemelvaart

Maandag 25 mei 2020

19/05/2020 om 11 uur
na 25 november 2017 zomervakantie Dinsdag 1 september 2020 27/08/2020  uur nog te bepalen

 

Maximumcapaciteit van de school

De school heeft voor het schooljaar 2019-2020 een maximumcapaciteit vastgesteld  per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school.

Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

 

Maximumcapaciteit kleuterschool 2019-2020

 

 

Maximumcapaciteit lagere school 2019-2020