Inschrijven nieuwe leerling 2023-2024

Het schoolbestuur dient van overheidswege een maximumcapaciteit in te stellen in de basisschool voor de aanvang van de inschrijvingsperiodes. Deze capaciteit is gebaseerd op de materiële, infrastructurele en pedagogische mogelijkheden van de school en is ingesteld per leeftijdsgroep, leerjaar of vestigingsplaats.

Het inschrijvingsbeleid regelt het recht op voorrang bij inschrijving. Ouders die een kind hebben dat in 2021 (of vroeger) geboren is en hun kind volgend schooljaar (2023-2024) in onze school willen laten starten, kunnen binnenkort hun kind inschrijven.

Alle info over de aanmelding kan je in onderstaande folder terugvinden. 

Recht op voorrang bij inschrijving.

  • De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben , hebben ook recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden van woensdag 1 februari 2023 tot en met vrijdag 10 februari 2023.
  • Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 13 februari 2023 tot en met vrijdag 27 februari 2023

Wij vragen ouders (die recht hebben op voorrang) om vanaf 1/02 langs het secretariaat te komen met de kids-id of ISI+ kaart van uw kind. Er wordt een kopie gemaakt zodat onze secretariaatsmedewerker de administratie in orde kan maken. De ouders kunnen ook een kopie (scan of foto) van de kids-id of isi+ kaart doorsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Vervolgens zal er een afspraak worden gemaakt om de inschrijving in orde te brengen.

Start aanmeldingssperiode voor kinderen die geen broer(s) of zus(sen) in de school hebben

  • Vanaf dinsdag 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 kunnen de kinderen die nog geen broer(s) of zus(sen) in de school hebben, aangemeld worden. Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich dan inschrijven van 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023. Hierover verschijn binnenkort meer concrete informatie op onze website. 
  • Er wordt voor de ouders die nog geen broers of zussen op school hebben op woensdag 15 februari een infoavond om 19.30 uur georganiseerd. Deze infoavond is verplicht te volgen om te kunnen overgaan tot inschrijving. U kan zich alvast via deze link inschrijven voor de infoavond.: https://forms.gle/4duh49KpzuE65bR96 

De school heeft voor het schooljaar 2023-2024 een maximumcapaciteitvastgesteld per vestigingsplaats voor zowel kleuters als voor de lagere school. Door het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit als volgt bepaald:

Maximumcapaciteit kleuterschool 2023-2024

Geboortejaar

2021

2020

2019

2018

Vloeterstraat

100

75

75

75

Maximumcapaciteit lagere school 2023-2024

Leerjaar

1ste lj

2de lj

3de lj

4de lj

5de lj

6de lj

Vloeterstraat

75 leerlingen

         

Lindepaadje

 

75

75

75

100

75

INSTAPDATA 2023-2024

Kinderen geboren tot en met

stappen ten vroegste in na …

dus vanaf …

1 maart 2021

de zomervakantie

vrijdag 1 september 2023

6 mei 2021

de herfstvakantie

maandag 6 november 2023

8 juli 2021

de kerstvakantie

maandag 8 januari 2024

1 augustus 2021

teldag

donderdag 1 februari 2024

19 augustus 2021

de krokusvakantie

maandag 19 februari 2024

15 oktober 2021

de paasvakantie

maandag 15 april 2024

13 november 2021

O. H. Hemelvaart

maandag 13 mei 2024

 

Is uw kind na 13 november 2021 geboren zal het 1 september 2024 instappen. 


 I N S C H R I J V E N (algemen info)

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project, het schoolreglement en

de engagementsverklaring.(Deze informatie kan u o.a. op deze website terugvinden)

Bij elke inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap of relatie aantoont met diegene door wie het kind ingeschreven wordt.

Door de interne structuur van onze school (kleuterschool en lagere school)is het noodzakelijk om kleuters die de overstap naar het eerste leerjaar maken, opnieuw in te schrijven voor de periode van het lager onderwijs.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

KLEUTERSCHOOL

De kleuter moet de leeftijd bereikt hebben van 2 jaar en 6 maanden.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter effectief ingeschreven in het stamboekregister en kan dan vanaf de volgende instapdatum toegelaten worden in school en opgenomen worden in het afwezigheids-/aanwezigheidsregister van de klas.

Instapdata voor kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar

- de eerste schooldag na de zomervakantie;

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;

- de eerste schooldag van februari;

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;

- de eerste schooldag na de paasvakantie;

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de

school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

MEE TE BRENGEN BIJ DE INSCHRIJVING

Officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:

- ALTIJD de Kids-id of ISI+ kaart meebrengen van de in te schrijven kleuter of leerling.

- Anders trouwboekje of geboortebewijs of formulier gezinssamenstelling of reispas of

inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister.

Bij schoolverandering: Naam, adres en telefoonnummer van de school.

Indien slechts één ouder de inschrijvingsdocumenten ondertekent, verklaart ondergetekende ouder t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met instemming van de andere ouder.